Още една интересна и невероятно полезна среща с потребители на ЦСРИ и гости на Центъра се проведе на 18 октомври 2018 г. Лекторът Милен Кирилов продължи разговора за здравословното хранене, започнат преди няколко месеца от проф.Байкова, но акцентира на последните новости и виждания по темата. Милен Кирилов е молекулярен биолог, доктор на биологичните науки, защитил дисертацията си в Германия и специализирал както в Германия, така и в Швеция. От 2015 г. се занимава с генно инженерство и работи в Ню Йорк.

Вниманието на присъстващите беше насочено към необходимостта да се провежда в различни схеми контролирано гладуване, чрез което организмът може да се предпази от заболяване или да подпомогне борбата с такова, ако то е вече факт. С чувство за премерен хумор, с много компетентност и убедителност Милен Кирилов представи чрез диаграми, графики и весели картинки ползата от часови режим на хранене, предлагайки различни варианти за това. Той отговори обстойно и на въпросите, зададени му от аудиторията. Благодарим от сърце на Милен Кирилов за така важните и професионални съвети, отнасящи се до нашето здраве.