Анна Ананиева – директор на ЦСРИ, тел. 0889 500 085

Петранка Стоянова – социален работник, тел. 0878 416 246

Жана Кръстанова – социален работник, тел. 0878 415 979

Татяна Йосифов – психолог

Ферди Хабил – рехабилитатор

Деница Георгиева – рехабилитатор

Иванка Лазарова – медицинска сестра

Роза Трайкова – хигиенист