Екипът работещ по СУ „Асистентска подкрепа“ възложи на обучителен център „Тренинг фактори“ с Лектор г-жа Зоя Соколова – психолог, експерт по социални дейности, провеждането на специализираното обучение което е задължително условие за изпълнение на длъжността „Социален Асистент“.

В програмата на обучението бяха засегнати следните теми:

  • Същност на социално-битовите дейности;
  • Специфика на грижите за възрастни хора;
  • Дейности, свързани със задоволяване на основните жизнени потребности;
  • -Комуникация с потребителя и неговите близки.

Всички Асистенти работещи в СУ „Асистентска подкрепа“ получиха сертификат.